ძველი – სწრაფი სესხები, ონლაინ სესხები – სწრაფი სესხის აღება

ევროკავშირი საქართველოს დასახმარებლად ბონდებს ამზადებს

ევროკავშირი საქართველოს დასახმარებლად ბონდებს ამზადებს

ევროკავშირი, საქართველოს და უკრაინის დასახმარებლად, ობლიგაციებს განათავსებს, - წერს Reuters, ჩინოვნიკზე დაყრდნობით ევროკავშირში.  ობლიგაციების დაფარვის ვადა 2033 წლის აპრილი იქნება,...
Read More
რა არის ვალის ხანდაზმულობა

რა არის ვალის ხანდაზმულობა

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ არ არის შეუზღუდავი. საადვოკატო ბიუროს OK&CG-ს ინფორმაციით, არ შეიძლება, რომ მოვალის სამართლებრივი მდგომარეობა...
Read More
მსოფლიოს ეკონომიკის გავლენა საქართველოზე და ქართული ეკონომიკის სხვა ტენდენციები

მსოფლიოს ეკონომიკის გავლენა საქართველოზე და ქართული ეკონომიკის სხვა ტენდენციები

მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებმა გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა ქართული ეკონომიკის განვითარების დინამიკაზე. პირველ რიგში აღსანიშნავია საქართველოს მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორების ეკონომიკური მდგომარეობის...
Read More
მსოფლიო ეკონომიკა და მისი ტენდენციები

მსოფლიო ეკონომიკა და მისი ტენდენციები

2015 წელი მსოფლიოში არასახარბიელო ეკონომიკური პერსპექტივებითა და შენელებული ზრდით ხასიათდებოდა, რაც განვითარებადი ეკონომიკების ზრდის ტემპების შემცირებასა და განვითარებული ეკონომიკების ზომიერ...
Read More
მთავარი რჩევა, იპოთეკური კრედიტით სახლის შეძენის მსურველებს

მთავარი რჩევა, იპოთეკური კრედიტით სახლის შეძენის მსურველებს

მთავარი რჩევა, იპოთეკური კრედიტით სახლის შეძენის მსურველებს როგორც უკვე აღვნიშნე, ჩვენ კარგად უნდა გავიაზროთ ის პასუხისმგებლობები, რაც დაკავშირებულია სესხის აღებასთან....
Read More
რაზეა დამოკიდებული საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება და როგორი ტენდენციებია, მაგალითად, 2008 წლიდან?

რაზეა დამოკიდებული საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება და როგორი ტენდენციებია, მაგალითად, 2008 წლიდან?

რაზეა დამოკიდებული საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება და როგორი ტენდენციებია, მაგალითად, 2008 წლიდან? როგორც სასესხო პროდუქტებზე, ასევე დეპოზიტებზე, საპროცენტო განაკვეთის ცვლილება შეიძლება...
Read More
რატომ განსხვადება საპროცენტო განაკვეთები იპოთეკური სესხების შემთხვევაში ლარსა და დოლარში?

რატომ განსხვადება საპროცენტო განაკვეთები იპოთეკური სესხების შემთხვევაში ლარსა და დოლარში?

რატომ განსხვადება საპროცენტო განაკვეთები იპოთეკური სესხების შემთხვევაში ლარსა და დოლარში? იპოთეკური სესხი, განსხვავებით სხვა ტიპის სასესხო პროდუქტებისაგან, ძირითადად არის გრძელვადიანი....
Read More
რა განსხვავებაა ეფექტურ და წლიურ საპროცენტო განაკვეთებს შორის?

რა განსხვავებაა ეფექტურ და წლიურ საპროცენტო განაკვეთებს შორის?

რა განსხვავებაა ეფექტურ და წლიურ საპროცენტო განაკვეთებს შორის? ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი, არის საკრედიტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გაანგარიშებაშიც ასევე...
Read More
რას ნიშნავს სესხები ცვლადი საპროცენტო განაკვეთით და რა არის ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი?

რას ნიშნავს სესხები ცვლადი საპროცენტო განაკვეთით და რა არის ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი?

რას ნიშნავს სესხები ცვლადი საპროცენტო განაკვეთით და რა არის ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი? უკანსკნელი პერიოდის განმავლობაში ძალიან ხშირად გვხვდება სასესხო...
Read More
რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება იპოთეკური სესხის აღების დროს?

რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება იპოთეკური სესხის აღების დროს?

რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მომხმარებელმა იპოთეკური სესხის აღების დროს? პირველ რიგში მნიშვნელოვანია გავიაზროთ ის ვალდებულებები, რომელსაც ვიღებთ სესხის სანაცვლოდ და...
Read More

 

 

[bd_table]

კომპანია  პროცენტი  თანხის ოდენობა სესხის ვადა

[button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=c91433fb” target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის წლიური პროცენტი 

იხილეთ საიტზე

[notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 500 ₾

მაქს. 5000 ₾

მინ. 1 თვე

მაქს. 36 თვე

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=0d17b7dc” target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

5,4%

 [notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 100 ₾

მაქს. 1200 ₾

30 დღე

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=a62f3fb9″ target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

 5.8%

[notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 50 ₾

მაქს. 1000 ₾

61

დღე

[/bd_table]

 

 

 

კომპანია  პროცენტი  თანხის ოდენობა სესხის ვადა

[button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=74983dc7″ target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის წლიური პროცენტი 

5.4%

[notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 100 ₾

მაქს. 1500 ₾

30 დღე

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=3646d120″ target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

იხ. საიტზე

 [notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 500 ₾

მაქს. 300 ₾

24 თვე

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=a62f3fb9″ target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

 5.8%

[notification type=”notification_info” ]მეტი ინფო[/notification]

მინ. 50 ₾

მაქს. 1000 ₾

61

დღე

 

 

 

 

კომპანია  პროცენტი  თანხის ოდენობა სესხის ვადა

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=1091828d” target=”” button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

5,4%

 

მინ. 50 ₾

მაქს. 1500 ₾

მინ. 30 დღე  

მაქს. 24 თვე

 [button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=3646d120″ button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის პროცენტი

 5.85%

მინ. 50 ₾

მაქს. 1500 ₾

30 დღე

[button type=”bd_button btn_small” url=”https://loangate.ge/scripts/click.php?a_aid=58e6aab086468&a_bid=ad0b9ce4″ button_color_fon=”#4caf50″ button_text_color=”#ffffff” ]სესხის აღება[/button]

სესხის წლიური პროცენტი 

60% – 99%

მინ. 100 ₾

მაქს. 800 ₾

მინ. 10 დღე – 

მაქს. 21 დღე

 

 

სწრაფი სესხი იგივე ონლაინ სესხები საქართვეოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან მისი დამტკიცება მარტივად და სწრაფად ხდება. ონლაინ სესხით სარგებლობისთვის მომხმარებელს უწევს მარტივი პროცედურის  გავლა, რაც გულისხმობს საიტზე რეგისტრაციას და განაცხადის შევსებას. შევსებული განაცხადი განიხილება 10-15 წუთში. დადებითი პასუხის შემთხვევაში თანხა რამოდენიმე წუთში ირიცხება მომხმარებლის საბანკო ანგარიშზე.
swrafisesxebi.info დაგეხმარებათ არჩევანის გაკეთებაში. ვებგვერდზე მოკლედაა აღწერილი ყველა ის პირობა, რასაც ყურადღბა უნდა მიაქციოს მომხმარებელმა სესხის არჩევისას.

ონლაინ სესხი არის საუკეთესო საშუალება იმისთვის რომ დაიკმაყოფილოთ თქვენი
მოთხოვნილებები სწრაფად და მარტივად.

გაუთვალისწინებელი ხარჯები? რემონტი? თანხა გაკლდება ვალდებულების დასაფარად? ინტერნეტ სესხის დახმარებით შეძლებთ სწრაფად გადაჭრათ მცირე ფინანსური პრობლემები. კარგად გვესმის, რომ სესხის აღება ვალდებულების შემცველი გადაწყვეტილებაა. ვცდილობთ მაქსიმალურად უზრუნველყოთ თქვენი უსაფრთხოება და  მიიღოთ საუკეთესო მომსახურება.
ნუ დაკარგავთ დროს სხვადასხვა საიტებზე ინფორმაციის მოძიებით. ჩვენ შევაჯამეთ საქართველოს საუკეთესო სწრაფი სესხები ერთ გვერდზე. გამოიყენეთ ეს საიტი იმისთვის რომ ამოარჩიოთ თქვენთვის საუკეთესო სწრაფი სესხი. გაიგეთ სად უფრო სწრაფად დაგიმტკიცდებათ კრედიტი, რომელს უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი აქვს და რომელი გასცემს პირველ სესხს უფასოდ. ამოარჩიეთ თქვენთვის საუკეთესო და შეავსეთ განაცხადი მომენტალურად.

ინტერნეტ სესხი – ფულის სწრაფად მიღების საუკეთესო საშუალება

ინტერნეტ კრედიტების ასაღებად სულ რამდენიმე წუთია საჭირო. ონლაინ რეჟიმში ავსებთ აპლიკაციას, უთითებთ თქვენს პირად ინფორმაციას და 15 წუთში თანხას იღებთ თქვენს საბანკო ანგარიშზე.   სწრაფი სესხის აღება მოსახერხებელია. ონლაინ კრედიტის ასაღებად არ გჭირდებათ სახლიდან გასვლა, ყველაფერი ხდება ონლაინ რეჟიმში. კრედიტის დაფარვის შემდეგ ავტომატურად იცვლება თქვენი საკრედიტო ლიმიტი.